O nás

Jsme skupina lidí z Hradce Králové, která aktivně vystupuje proti porušování lidských práv ve světě. Scházíme se od dubna roku 2009, většinou v pondělí v podvečer jednou za tři týdny ve Sluneční čajovně na Velkém náměstí.

Kampaně a oblasti činnosti hradecké skupiny AI:

Věnujeme se kampaním za dodržování lidských práv ve světě, organizujeme veřejné akce, píšeme urgentní apely na obranu perzekuovaných jedinců i skupin.

Přijďte na některé z našich setkání ve Sluneční čajovně. Termín setkání najdete v sekci kontakt nebo Vám jej rádi sdělíme e-mailem. Na setkání budete mít možnost připojit podpis k urgentním apelům, které pravidelně zasíláme na obranu perzekuovaných jednotlivců a také se více seznámit s činností Amnesty International a plánovanými akcemi královéhradecké skupiny.

  • podpořte naši činnost - podpořte naši činnost na ochranu lidských práv finančně na účet královéhradecké skupiny: 115-347270237/0100

O AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International je mezinárodní lidskoprávní hnutí lidí, kteří mají chuť usilovat o svět bez porušování lidských práv a kteří jsou přesvědčeni, že lidská práva jsou univerzální a měla by být zaručena všem lidem bez rozdílu. 

Amnesty International (AI) usiluje o dodržování lidských práv ve světě. Pro dosažení tohoto cíle AI realizuje kvalifikovaný výzkum, provádí lobbing na obranu lidských práv a za zavedení systémových a právních změn vedoucích k jejich ochraně na národní i mezinárodní úrovni, podniká mise do jednotlivých států světa a vede kampaně na obranu lidských práv, jejichž součástí je zveřejňování výsledků výzkumu, veřejné akce, urgentní apely a další aktivity pro podporu perzekuovaných skupin a jednotlivců. AI to je hnutí více než 2,2 milionů lidí z více než 150 zemí světa.

AI byla založena v roce 1961 jako spontánní reakce skupiny lidí na novinový článek britského právníka Petera Benensona s názvem „Zapomenutí vězni“. Článek čtenáře vyzval, aby se pokojným způsobem zasazovali o propuštění tisíců lidí vězněných po celém světě pro jejich politické nebo náboženské přesvědčení. Od roku 1961 se práce AI rozšířila o mnoho dalších lidskoprávních oblastí a za svou činnost – za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“ získala AI v roce 1977 Nobelovu cenu míru. AI se zasazuje o to, aby byla všem lidem zaručena práva, zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních aktech o lidských právech.

Mezi cíle AI patří zejména:

  • Propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny bez rozdílu
  • Zrušení trestu smrti a zastavení mučení
  • Vymýcení nerovnoprávnosti a diskriminace
  • Ochrana uprchlíků a migrantů
  • Zastavení násilí na ženách
  • Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech

Zásada nezávislosti a nestrannosti

AI jedná nezávisle na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství. Nepodporuje ani nestojí v opozici vůči žádné vládě ani politickému systému, nepodporuje ani neoponuje názorům obětí, jejichž práva se snaží chránit. Zaměřuje se na nestrannou ochranu lidských práv. 

Demokracie a financování

AI je založena na demokratických principech. Nejvyšším rozhodovacím orgánem AI je Mezinárodní rada, kterou tvoří zástupci všech národních sekcí a struktur AI. V jednotlivých zemích je pak nejvyšším rozhodovacím orgánem Valná hromada členů AI v dané zemi.

Zásadou AI je transparentní financování činnosti, které je založeno především na podpoře ze strany členů, podporovatelů a sponzorů. Pro realizaci výzkumu a monitoringu situace lidských práv v jednotlivých zemích a pro vedení kampaní proti jejich porušování nepřijímá AI finanční podporu od vlád. Tento princip dává AI jistotu nestrannosti a důvěryhodnosti. 

Základní principy práce AI

Základními principy, na kterých je založena práce AI, jsou mezinárodní solidarita, efektivní a rychlá pomoc pro jednotlivce, zájem o všechna místa na světě, kde jsou porušována lidská práva, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, nestrannost a nezávislost, demokratické principy a vzájemný respekt.

 


\