Přednáška na škole

23.11.2012 10:53

Ve středu jsme navštívili Základní školu Habrmanovu, abychom žákům sedmé třídy v rámci občanské nauky představili organizaci Amnesty International a naši činnost tady v Hradci Králové.

Na to se zaměřila především úvodní dvacetiminutovka, ve které jsme popsali vznik Amnesty v roce 1961 i její současnou činnost, která se vlastně od té prvopočáteční zase tolik neliší. Podpora vězňů svědomí stojí na stejných principech. Stejně tak se nemění Všeobecná deklarace lidských práv. Naštěstí.

Žáky zaujaly spoty, které efektně a s určitou nadsázkou ukazují, jak účinné je posílání urgentních apelů. Podívat se na ně můžete i vy: https://www.youtube.com/watch?v=ChGcNy-OnQs

https://www.youtube.com/watch?v=Cf1qrJofX58&feature=related

 

A pak už následovala praktická aktivita, která byla zaměřena na problematiku trestu smrti. Rozdělili jsme žáky do dvou skupin - na jeho podporovatele a na jeho odpůrce. Potěšilo nás, že druhých bylo více. Obě skupiny dostaly za úkol sepsat argumenty na obhajobu svého postoje, které pak mluvčí před třídou přednesli. Naším úkolem bylo uvést některé názory na pravou míru. I zde se totiž objevil např. argument v tom smyslu, že živit odsouzeného vraha do konce jeho života je "zbytečnou" finanční zátěží. Opak je však pravdou - alespoň v demokratických zemích. Například částka nutná na vykonání jedné popravy ve státě Maryland v USA byla v roce 2008 vyčíslena na 3 miliony dolarů. Justiční a vězeňský systém, který umožňuje trest smrti, je nesrovnatelně dražší. Suma, kterou stojí služby státního aparátu, aby se vyloučil možný omyl a zabití nevinného člověka (důkazní šetření, soudní řízení apod.), je zkrátka vysoká. To platí i pro samotný výkon trestu smrti.

Omyl však nelze ani v dnešní době 100% vyloučit. "Měli jsme tu případ jistého Anthonyho Portera, černocha ve středním věku, kterému do vykonání rozsudku smrti zbývaly dva dny. Objednal si už poslední jídlo, změřili ho na pohřební oblek a potom nejvyšší soud odložil popravu kvůli jeho nízké inteligenci. Potom se jeho případem začala zabývat skupina studentů žurnalistiky. Podařilo se jí argumenty žaloby rozcupovat na kusy a dokázat Porterovu nevinu. Takže Anthony Porterovi zbývaly dva dny do popravy, 18 let strávil čekáním na smrt za zločin, který nikdy nespáchal," cituje Vít Pohanka ve svém článku Johna Raynera, guvernéra amerického státu Illinois. Ten v roce 2000 vyhlásil moratorium na všechny popravy. "Musel jsem to udělat. Měli jsme tu naprosto zoufalé, hrůzastrašné a hanebné případy neregulérně odsouzených na smrt a v tom jsme nemohli pokračovat. Z 25 lidí odsouzených k smrti jich bylo 12 popraveno a 13 osvobozeno. Nevím, jak by někdo i s jenom trochou sebeúcty mohl žít sám se sebou mohl tvrdit, že to je dobrý systém a dál jej uplatňovat. Je to špatný systém."

 

Odkaz na článek Víta Pohanky: Celosvětová debata o trestu smrti, autor Vít Pohanka, Česká redakce BBC, https://www.bbc.co.uk/czech/omnibus/death_penalty.shtml

 

—————

Zpět