Urgentní apely 

 „… takže mi bylo jasné, že když jsem dostala dopis od neznámé paní z Německa, tak jsem věděla, že to je od Amnesty International… od té doby vím na vlastní kůži, jak to člověku pomůže, když je sledován Amnesty International.“  Jiřina Šiklová

Urgentní apely jsou způsob práce, který Amnesty International používá na obranu skupin a jednotlivců, jejichž práva jsou porušována. Systém urgentních apelů se používá v případě, že hrozí akutní nebezpečí porušení lidských práv a je třeba reagovat rychle. Základním principem, na kterém urgentní apely stojí, je motto – čím více lidí o konkrétním případu porušení lidských práv ví, tím větší je šance na zlepšení. 

Urgentní apely jsou dopisy, které posílají lidé z celého světa na obranu perzekuovaných lidí a jsou adresovány odpovědným činitelům (ředitelům věznic, vládním představitelům, prezidentům, soudcům, představitelům policejních sil apod.), kteří mohou situaci daných lidí pozitivně ovlivnit. Je to velice jednoduchý způsob pomoci, do kterého se může zapojit každý, kdo má přístup k e-mailu/internetu a ovládá angličtinu či jazyk dané země.

Informace o jednotlivých případech získává AI od místních pozorovatelů, rodin, právních zástupců a přátel obětí a dále je prověřují výzkumníci AI.

Účinnost urgentních apelů

Podle statistik AI jsou urgentní akce úspěšné ve více než třetině případů – to znamená, že ve více než třetině případů došlo ke zlepšení situace skupiny či jednotlivce – např. nespravedlivě vězněný přestal být mučen, byl mu povolen kontakt s rodinou, zajištěna lékařská péče, právní zástupce nebo byl zcela propuštěn; trest smrti byl nahrazen mírnějším trestem apod. Na stránce AI ČR nebo AI USA nejdete dobré zprávy - případy, kdy byly urgentní apely úspěšné.

Ročně vydává AI stovky urgentních apelů. Na každý urgentní apel reaguje v průměru 3 – 5 tisíc lidí z celého světa. Připojte se i Vy!

Jak vypadá urgentní apel vydaný AI

V urgentním apelu, který vydává AI, vždy naleznete:

 • datum uveřejnění případu
 • jméno/a perzekuované/ých osob(y), pokud jsou známa
 • informace o daném případu a případně širší souvislosti či situace v dané zemi
 • doporučené akce – doporučení, co po adresátech požadovat
 • adresy odpovědných činitelů
 • termín, do kterého AI doporučuje dopisy zasílat (např. termín plánované popravy, soudního procesu aj.)

Jak psát urgentní apely (dopisy)

AI obvykle doporučuje v dopise uvést:

 • adresu odpovědného činitele, kterému dopis zasíláte
 • vyjádřit, že máte k dispozici informace, že práva určité skupiny nebo jednotlivce jsou porušována a jeho/její/jejich jméno/jména
 • mezinárodní úmluvy či národní zákony, které tímto jednáním daný stát porušuje
 • jaké kroky žádáte, aby adresát učinil ve prospěch dané osoby/osob
 • poděkování, že tyto kroky uskuteční a přispěje tak k dobré pověsti své země ve světě
 • Vaše jméno a kontaktní adresu

Další tipy, jak efektivně psát urgentní apely, najdete na stránkách AI USA zde.

Chcete se připojit k psaní urgentních apelů? Přijďte na naší schůzku!

Aktuální urgentní apely najdete zde. Je možné objednat zasílání urgentních akcí e-mailem.

Vybrané urgentní apely v češtině s návrhem dopisu v angličtině najdete zde.


Videa "Vaše dopisy jsou účinné!"